dilluns, 19 de novembre de 2007

Transformació 10: a vista d'ocell

s'apaivaguen
dins la vella trama grisa
els punts blancs